OPOSICIÓNS Cadros-resumo das 3 vías de acceso á función pública docente.


22 Abr, 2022

WEB - OPOSICIÓNS ESTABILIZACIÓN - Cadro resumo de acceso á función pública 

Normativa aplicable: Lei 20/2021  e RD 270/2022

 

https://anpe.es/imageFile.php?link=ckeditor/upload/community/20/images/v%C3%ADas%20de%20acceso-cuadro%201.jpg

https://anpe.es/imageFile.php?link=ckeditor/upload/community/20/images/3.png

1_plaza_estabilizacion
2_plaza_estabilizacion
3_plazas_reposicion
4-general