Convocatoria profesorado interino no exterior para o curso 2020/21 - Marrocos


15 Xan, 2020

WEB MEFPConvocatoria da Consellería de Educación en Marrocos para a formación das listas de aspirantes a desempeñar postos en réxime de interinidade dos Corpos de Mestres, de Profesores de Ensino Secundario e de Profesores Técnicos de Formación Profesional contemplados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, en prazas docentes dos centros educativos de titularidade española en Marrocos para o curso 2020-2021.

As solicitudes e escritos poderán presentarse en calquera das dependencias contempladas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As consultas sobre o procedemento poden realizarse por calquera dos medios que se atopan na páxina de Información administrativa