Real Decreto 476/2020, do 27 de marzo, polo que se prorroga o estado de alarma


28 Mar, 2020

BOEReal Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Dita prórroga estenderase ata as 00:00 horas do día 12 de abril de 2020 e someterase ás mesmas condicións establecidas no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, modificado polo Real Decreto 465/2020, do 17 de marzo, coa modificación que se recolle no apartado terceiro.