Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo para reducir a movilidade da población


30 Mar, 2020

BOEReal Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19.

Tendo en conta que a actividade laboral e profesional é a causa que explica a maioría dos desprazamentos que se producen actualmente no noso país, púxose de manifesto a necesidade de adoptar unha medida no ámbito laboral, que permita articular a referida limitación de movementos e reducila ata os niveis que permitirán conseguir o efecto desexado. A prioridade da regulación contida nesta norma é, por tanto, limitar ao máximo a mobilidade. E os sectores de actividade a cuxas persoas traballadoras exclúese do goce obrigatorio do permiso xustifícanse por estritas razóns de necesidade.

Unha vez pubricado este RD, estamos á espera de novas INSTRUCCIÓNS da Consellería.

ANPE esixe TOD@S NA CASA

 #AnpeContigo  #DocentesDesdeCasa