Rexistros administrativos abertos con CITA PREVIA


25 Mai, 2020

WEB - Abertos os REXISTROS ADMINISTRATIVOS pero, hai que solicitar CITA PREVIA

Hai que entrar no seguinte ENLACE   e desplegar as opcións en OFICINAS para escoller a  que máis conveña.

 

Por outra banda, recordamos que no RD 537/2020 do sábado recóllese:

Artigo 9. Prazos administrativos suspendidos en virtude do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo. Con efectos desde o 1 de xuño de 2020, o cómputo dos prazos administrativos que fosen suspendidos renovarase, ou se reiniciará, se así se previu nunha norma con rango de lei aprobada durante a vixencia do estado de alarma e as súas prórrogas.