Calendario Escolar para o curso 2020/21


09 Xul, 2020

DOG ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Os comedores escolares funcionarán en educación primaria desde o día 10 de setembro de 2020 ata o 22 de xuño de 2021 e, en educación secundaria obrigatoria, desde o día 16 de setembro de 2020 ata o 22 de xuño de 2021.

Disposición adicional cuarta. Adscrición funcional en educación primaria

Para os únicos efectos da adscrición funcional do profesorado do corpo de mestres e co obxecto de respectar o dereito de cada grupo de alumnos e alumnas a manter o mesmo titor durante dous cursos na educación primaria, este dereito entenderase referido a primeiro e segundo curso, terceiro e cuarto curso, e quinto e sexto curso.