Acordos da Conferencia Sectorial de Educación - Ministerio e Consellerías


24 Xun, 2020

BOEOrde EFP/561/2020, do 20 de xuño, pola que se publican Acordos da Conferencia Sectorial de Educación, para o inicio e o desenvolvemento do curso 2020-2021.

() 12. As Administracións educativas adoptarán medidas orientadas á redución da brecha tecnolóxica e a limitación das súas consecuencias. Ante o problema que dita realidade supuxo para un número importante de estudantes, prestarase especial atención á dotación do equipamento tecnolóxico necesario para os centros educativos (dispositivos, redes sen fíos, conectividade, acceso a plataformas dixitais) e o alumnado de todas as etapas e ensinos (mediante sistemas de entrega ou préstamo). Ao mesmo tempo, promoveranse as accións de formación do profesorado e o alumnado para a utilización dos devanditos recursos, así como de asesoramento ás familias que o requiran para apoiar aos seus fillos e fillas no seu proceso de aprendizaxe.

13. O Ministerio de Educación e Formación Profesional e as Consellerías responsables da educación nas comunidades autónomas colaborarán para o desenvolvemento e a oferta de recursos para o reforzo da competencia dixital. No curso 2020-2021 intensificaranse as accións de colaboración entre as Administracións educativas para a elaboración, difusión e oferta de recursos dixitais para o ensino e a aprendizaxe (materiais dixitais, espazos web, plataformas de educación, programas audiovisuais), así como para a formación dos diversos sectores da comunidade educativa. Os resultados desta colaboración poñeranse á disposición das Administracións educativas, o profesorado e outros colectivos implicados na educación.