ANPE esixe ao MEFP e ás Comunidades Autónomas que cumplan as medidas sanitarias e de seguridade


24 Xun, 2020

NPANPE esixe ao Ministerio de educación e formación profesional que cumpra e faga cumprir ás comunidades autónomas as medidas sanitarias e de seguridade, acordadas co ministerio de sanidade para o inicio do próximo curso escolar.

O pasado 22 de xuño, ambos os Ministerios elaboraron un documento que inclúe unha serie de recomendacións en relación coas medidas de prevención e hixiene fronte ao COVD-19 para os centros educativos no curso 2020-2021. Ditas recomendacións deben servir de base para o traballo que realizarán as Consellerías de Educación xunto coas responsables de Sanidade ou Saúde Pública de cada comunidade autónoma á hora de planificar o próximo curso.

Este último documento corrixe e matiza criterios elaborados anteriormente en relación con medidas hixiénico sanitarias e organizativas, distribución de espazos, cocientes e medidas de prevención, entre outras. Para ANPE o documento é excesivamente aberto con meras recomendacións cuxa execución e o cumprimento recaerá nas Comunidades Autónomas e trasladará, en última instancia, a responsabilidade aos equipos directivos.

Os cambios de criterio non poden seguir xerando desconcerto, confusión e incerteza a toda a comunidade educativa. O obxectivo do próximo curso, para ANPE, debe ser garantir o ensino presencial para todo o alumnado. Para iso, será necesario crear unha contorna escolar segura que, de confianza e seguridade á comunidade educativa, co cumprimento rigoroso das medidas sanitarias e de distanciamento social recollidas neste documento e na Real Decreto Lei 21/2020. Para garantir a volta ás aulas será necesario o cumprimento dunha serie de medidas que pasan por:

  • Deseñar un plan de remodelación dos centros educativos coas reformas estruturais e adaptacións necesarias que permitan adecuar os espazos para cumprir coas medidas preventivas e excepcionalmente habilitar outros espazos públicos ou outras medidas alternativas.
  • Reforzar e aumentar os persoais docentes. As medidas de distanciamento de seguridade obrigan a baixar a cociente realizando desdóbrelos dos grupos necesarios. Doutra banda, hai que levar a cabo plans específicos de apoio e reforzo educativo co alumnado que non puido realizar un proceso de ensino-aprendizaxe adecuada do terceiro trimestre do curso 2019-20. O profesorado vulnerable ante o covid19 que non debería incorporarse aos centros educativos e ser substituídos de maneira inmediata.
  • Dotar aos centros de enfermer@ s escolares, para que realice as funcións de responsable do covid-19 no centro educativo que recolle o documento dos dous ministerios e realizar as funcións de detección precoz, seguimento de casos, ligazón cos centros sanitarios e colaborar cos temas de educación para a saúde, ademais de asesorar aos alumnos e profesores fronte ao covid-19.

Ademais de todas estas medidas de fronte ao comezo do curso, para ANPE é imprescindible:

  • Establecer un Plan de dixitalización dos centros educativos, como complemento ao ensino presencial e que permita estar preparado ante un posible confinamento. Este plan debe estar baseado en tres eixos fundamentais: Dotación de medios tecnolóxicos e de conectividade para o alumnado e o profesorado, Formación para alumnado e profesorado e Creación de plataformas dixitais por parte das administracións educativas.

A reapertura dos centros no mes de setembro debe garantir o cumprimento de todas as medidas preventivas fronte ao covid-19 e, á vez, ten que ser compatible co proceso de ensino-aprendizaxe. ANPE esixe instrucións claras e criterios unificados para abordar a actividade docente no próximo curso. De ningún modo queremos que se reproduza o sentimento de abandono, cansazo e incerteza que tiveron os docentes durante este final de curso escolar.