Medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021


30 Xul, 2020

WEB Medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

Instrucións do 30 de xullo 2020