Distribución do Fondo Covid-19 dende o Ministerio de Educación ás autonomías


02 Set, 2020

BOEOrde HAC/809/2020, do 1 de setembro, pola que se determina a contía da distribución definitiva entre as Comunidades Autónomas e Cidades de Ceuta e Melilla dos recursos previstos na letra c) do apartado 2 do artigo 2 da Real Decreto-lei 22/2020, do 16 de xuño, polo que se regula a creación do Fondo COVID-19 e establécense as regras relativas á súa distribución e libramento.

Galicia > 92.987.000,53 euros. 

Galicia recibe unha das contías mais elevadas para poder facer a maior inversión posible na contratación de profesorado e poder aumentar a seguridade nos centros galegos e ANPE esixirá que así se faga.