Denegación de Licenzas por asuntos propios e Redución de xornada en certas especialidades de Secundaria


07 Abr, 2021

WEB - ESPECIALIDADES NAS QUE A ADMINISTRACIÓN NON VAI  AUTORIZAR  LICENZAS POR ASUNTOS PROPIOS NIN REDUCCIÓN DE XORNADA NO QUE RESTA DO CURSO

 A Consellería ven de informarnos mediante correo electrónico que "en relación coa concesión de licenzas sen soldo e reduccións de xornada, esta unidade estudou e comprobou o número de integrantes nas listas de substitucións e interinidades nas distintas especialidades concluíndo según os datos que temos que non procede outorgar licenzas sen soldo e incluso reducións de xornada nas seguintes":

59002 Grego

590003 Latín

590010 Francés

590053 Lingua Galega e Literatura

590107 Informática

590 111 Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

590 112 Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

590 120 Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

590124 Sistemas electrónicos

590 125 Sistemas electrotécnicos e automáticos

591 202 Equipos electrónicos

591206 Instalacións electrotécnicas

591209 Mantemento de vehículos

591 210 Máquinas, Servizos e Produción

591 227 Sistemas e Aplicacións Informáticas

591 228 Soldadura

594 402 Arpa

594 405 Clave

594 410 Frauta Travesa

702 400 Relixión Católica

Esta información foi remitida ás distintas Xefaturas Territoriais para que o tiveran en conta á hora de resolver as peticións presentadas. Cada certo tempo revisaremos as listaxes por si temos que incorporar a esta lista algunha especialidade máis".