Interinos no exterior - prazas de mestres de lingua e lit. españolas en Suiza


10 Xun, 2021

WEBConcurso previo e eliminatorio, para cubrir 6 prazas de persoal laboral fixo nas Agrupacións de Lingua e Cultura Españolas dependentes da Consellería de Educación da Embaixada de España en Suíza, coa categoría de mestre/a. 

Proceso selectivo, mediante concurso oposición polo sistema de acceso libre.

Convocatoria

Nota aclaratoria da convocatoria

 Solicitude de participación