Táboa de pensións para 2022 de Clases Pasivas coa revalorización


27 Xan, 2022

WEBRevalorización das pensións de Clases Pasivas para o 2022. Táboa de pensións 2022

 En 2022 as pensións de Clases Pasivas revalorízanse un 2,5%, de conformidade coa Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022. Segundo establece a Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022, as pensións de Clases Pasivas increméntanse, con carácter xeral, un 2,5 %.

A Lei 21/2021, do 28 de decembro, de garantía do poder adquisitivo das pensións e doutras medidas de reforzo da sustentabilidade financeira e social do sistema público de pensións, modifica o Real Decreto Lexislativo 670/1987, do 30 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado. Entre as novidades máis destacadas está o novo método de revalorización das pensións, en función do IPC dos 12 meses previos a decembro do ano anterior. Con todo, naqueles anos con IPC negativo o importe das pensións non variará. É a aplicación deste método, a que determina a revalorización do 2,5% respecto do importe de 2021.

As normas de revalorización tamén establecen anualmente un límite máximo de percepción para as pensións públicas, que non pode ser superado pola pensión ou a suma das pensións públicas que perciba un mesmo beneficiario. Durante o ano 2022, dita contía ascende a 2.819,18 € en cómputo mensual cando devandito titular teña dereito a percibir 14 mensualidades ao ano, ou de 39.468,52 € en cómputo anual, Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022.

 


 

xubilacións-2022