EXTERIOR INTERINOS - Ofertada sustitución de Ed. Física no Inst. Español Giner de los Ríos de Lisboa


04 Mar, 2022

WEB - EXTERIOR Interinos Portugal

Oferta dunha praza de E.Secundaria esp. Ed. Física en Inst. Español Giner dos Ríos de Lisboa.

O Instituto Español Giner dos Ríos de Lisboa necesita profesor/a interino/a substituto/a do corpo de PES, especialidade de Educación Física a tempo total, para cubrir o período do 14 de marzo ao 8 de abril de 2022.

As persoas interesadas que conten con CAP ou máster de formación do profesorado de secundaria e algunha das seguintes titulacións, poden enviar a súa C.V. ao correo interinos.portugal@educacion.gob.es, ata o próximo día 6/03/2022, ás 20:00horas:

Licenciado en  Educación Física. - Ciencias da actividade física e do deporte - Medicina e estar en posesión do diploma de especialista en Medicina Deportiva ou Calquera titulación universitaria superior e superar un ciclo dos estudos conducentes á obtención das titulacións superiores de Educación Física e Ciencias da actividade física e do deporte. O correspondente Título de Grao das mesmas titulacións.