CXT 21/22 - Vacantes definitivas do Concurso Xeral de Traslados


01 Abr, 2022

WEBVacantes definitivas do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres e inspectores de Educación

Resolución do 31 de marzo de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (código de procedemento ED012A).

Anexo I: Vacantes definitivas do corpo 555

Anexo II: Vacantes definitivas do corpo 590

Anexo III: Vacantes definitivas do corpo 591

Anexo IV: Vacantes definitivas do corpo 592

Anexo V: Vacantes definitivas do corpo 593

Anexo VI: Vacantes definitivas do corpo 594

Anexo VII: Vacantes definitivas do corpo 595

Anexo VIII: Vacantes definitivas do corpo 596

Anexo IX: Vacantes definitivas do corpo 597