ANPE manifiesta a necesidade de aunar esforzos para erradicar o acoso escolar


02 Mai, 2022

WEB - Día Internacional contra o Bullying ou acoso escolar 

ANPE quere concienciar sobre o risco do acoso escolar e o bullying, manifestando a necesidade de traballar para erradicar esta práctica, non só desde a escola senón desde o fogar e as familias. Miles de nenos e adolescentes en todo o mundo sofren a diario unha das secuelas máis lesivas que puidese darse no ámbito escolar: o acoso ou Bullying.

Hoxe 2 de maio, ANPE vístese de púrpura para dar visibilidade e concienciar, á sociedade en xeral e á comunidade educativa en particular, da necesidade de erradicar entre todos un acoso que lonxe de minorar e limitar ao centro escolar tan execrables actuacións, trasladouse e multiplicado en redes e grupos sociais, dificultando o esforzo e gran labor que os nosos docentes realizan cos nosos alumnos no día a día: tanto na prevención e detección como no control e seguimento dos posibles casos que puidesen presentarse.

Desde ANPE somos conscientes da necesidade de traballar contra o acoso escolar, non só desde a escola senón desde o fogar e as familias principalmente, co compromiso e implicación das institucións tanto públicas como privadas, medios de comunicación e especialmente as grandes compañías propietarias das distintas comunidades virtuais e redes sociais. Para iso e entre outras medidas, demandamos:

- Maior presenza do servizo de orientación nos nosos centros escolares.

- Asesoramento e formación especializada aos docentes.

- Actualización periódica dos protocolos de prevención, actuación e seguimento do acoso escolar nos centros educativos.

- Apoio psicolóxico tanto ás vítimas como aos agresores.

- Fomento de talleres e formación específica dirixida a familias e escola de pais e nais.