A Administración deberá dar un prazo de 10 días para emendar a falta de firma electrónica


06 Mai, 2022

WEBA Administración deberá dar un prazo de 10 días para emendar a falta de firma electrónica en calquera proceso telemático.

O Tribunal Supremo sinalou en repetidas sentenzas que ás solicitudes que omitiron a «firma do solicitante ou acreditación da autenticidade da súa vontade expresada por calquera medio», élles aplicable a previsión de corrección do art. 68 da Lei 39/2015. Polo tanto, a Administración debe de dar un prazo de dez días para a corrección a persoas afectadas por un proceso selectivo telemático, o emendar "a falta de firma electrónica e rexistro da súa solicitude".

Enlace a unha das últimas sentenzas:  TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) Sentencia num. 224/2022 de 22 febrero.