Informe da Mesa Sectorial sobre o borrador de integración dos PTFP no corpo de PES


26 Mai, 2022

WEB - Informe da Mesa sobre o borrador de RD de integración do profesorado técnico de FP ao corpo de profesores de Ed. Secundaria

Na Mesa de negociación celebrada hoxe 26 de maio, o Ministerio de Educación e FP presentou o borrador de REAL DECRETO DE INTEGRACIÓN DO PTFP NO CORPO DE SECUNDARIA no devandito borrador recóllese:

 •  O proceso de solicitude convocarao cada unha das CCAA.
 •  A solicitude acompañarase de fotocopia do título ou certificado de superar os estudos.
 •  Será válido calquera título universitario de Grao, diplomatura, enxeñería técnica ou arquitectura técnica.
 •  Os efectos da integración serán desde o 19 de xaneiro de 2021.
 •  Despois do prazo ordinario quedará aberta a solicitude de integración posteriormente ata o 19 de xaneiro de 2026 para que quen cumpra o requisito de titulación póidase integrar desde a data de solicitude.
 • Os PTFP das especialidades que se integrarán no novo corpo de profesores especialistas de especialidades singulares e que cumpran co requisito da titulación serán integrados tamén no corpo de secundaria.
 •  Terán en conta distinta circunstancias e situacións administrativas para a integración.

ANPE PEDIU AO MINISTERIO:

 •  Antes de 30 días desde que se publique o RD realícese a convocatoria de integración en todas as CCAA con igual prazo.
 •  Que se teña en conta a todos aqueles docentes xubilados desde o 19 de xaneiro de 2021 e a outros casos similares non contemplados no RD.
 •  Inclúase unha disposición referida ao profesorado interino. Para que sexa considerado interino do corpo de secundaria, se cumpre co requisito de titulación. Non deixar isto a criterio das CCAA.
 •  Establézase un complemento de equiparación salarial para os PTFP que non se integren no corpo de Secundaria.
 •  Establézase un procedemento similar para facilitar a integración do profesorado pertencente ao corpo de mestres de taller no corpo de profesores de artes plásticas e deseño.
 •  Establecer os mecanismos necesarios para a inclusión, no grupo A1 do corpo de MESTRES.

 

Desde ANPE seguirémosche informando.