Convocatoria premios Talento Mozo Galicia


14 Feb, 2023

DOG ORDE do 31 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases que rexen a concesión dos premios Talento Mozo Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento BS327A).

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes.

Nas modalidades de Ciencia, Rural, Deporte, Empresa e Cultura e creación para mozos entre 18 e 35 anos.

As persoas que concorren a esta convocatoria de premios deberán presentar a súa solicitude obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.