TEXTO refundido do ACORDO de persoal interino e substituto


10 Mai, 2023

DOG RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias.

O 31 de marzo de 2023 as organizacións sindicais CC.OO., ANPE, UGT-SP Ensino e CSIF-Ensino asinaron unha addenda ao Acordo do 20 de xuño de 1995. Na disposición derradeira da addenda establécese que «para unha mellor comprensión do texto" se autoriza a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades a publicar, no Diario Oficial de Galicia, un texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 vixente».

Queda derrogada a Resolución do 28 de xuño de 2017.

>> LIGAZÓN ás CAUSAS DE RENUNCIA

>> LIGAZÓN ao FUNCIONAMENTO DAS CHAMADAS

 

>> Para aclaracións ou dúbidas, contacta con nos como sindicato firmante do Acordo.