Oposicións 2023 - excluidos definitivos das listas de opositores


06 Xun, 2023

WEB - Resolución do 6 de xuño de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se exclúen das listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso aos diferentes corpos, convocados mediante a Orde do 5 de decembro de 2022 (DOG 22/12/22).

>> Resolución do 6 de xuño de 2023 (exclusión do proceso selectivo por acceder ao corpo por concurso de méritos)

>> Prazo de 1 mes para interposición do recurso potestativo de reposición contra esta resolución contado dende o día seguinte ao desta publicación.  O dito recurso deberá formularse por  mediante o trámite de Recurso de Reposición activado para estes efectos no procedemento normalizado ED001A utilizando a última solicitude presentada na sede co código de procedemento ED001A.

 

Para calquera dúbida ou aclaración, contacta con nós.