Axudas económicas do Ministerio para diversos programas


19 Xul, 2023

BOEAcordo da Conferencia Sectorial de Educación do 7 de xuño de 2023, polo que se aproba a proposta de distribución territorial e os criterios de repartición dos créditos xestionados por comunidades autónomas no exercicio orzamentario 2023: do 1 de setembro ao 31 de decembro de 2024.

>> COAS LIÑAS DE AXUDAS ECONÓMICAS DO MINISTERIO, NON HAI EXCUSAS PARA NON INVERTIR NUNHA ENSINANZA PÚBLICA de CALIDADE!!.

1. Programa de Benestar Emocional no ámbito educativo. Galicia 296.873,00€  

2. Programa de Educación Inclusiva. Galicia 2.151.298,00€

3. Programa Código Escola 4.0. Galicia 12.727.025,00€

4. Programa de cooperación territorial de financiamento de libros de texto e materiais didácticos. Galicia 2.788.061,00€

5. Programa de cooperación territorial para a orientación, avance e enriquecemento educativo en centros de especial complexidade educativa (programa PROA+). Galicia 6.436.619,00€

6. Programa de unidades de acompañamento e orientación persoal e familiar do alumnado educativamente vulnerable, nos servizos educativos ou psicopedagóxicos situados en zonas/sectores escolares e centros rurais agrupados. Galicia 2.845.881,00€