Axudas para participar no programa nacional "Rutas Científicas, Artísticas e Literarias"


25 Ago, 2023

MEFP - Convocatoria de axudas para participar no programa nacional “Roteiros Científicos, Artísticas e Literarias” durante o curso 2023-2024, para grupos de alumnos de centros educativos españois sostidos con fondos públicos, cunha idade máxima de 21 anos.

>> Prazo de presentación de solicitudes do 25 de agosto ao 25 de setembro.

>> Beneficiarios:

- 5º e 6º de Educación Primaria

- Educación Secundaria Obrigatoria

- Formación Profesional Básica

- Bacharelato

- Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional

- Ciclos Formativos de Grado Medio de Ensinanzas Artísticas

- Educación Básica Obligatoria

- Transición á Vida Adulta