Plan Director para a convivencia e a seguridade nos centros educativos


13 Set, 2023

WEBPlan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2023/2024.

O Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e na súa contorna desenvolvido pola Secretaría de Estado de Seguridade. Este ano amplía a súa oferta de charlas informativas/formativas, destinadas tanto ao alumnado, como ao profesorado e ás familias, sobre temáticas relacionadas coa protección de menores e adolescentes e o seu dereito á seguridade persoal, tratando problemáticas como a ciberseguridade, o acoso escolar, a violencia sobre a muller, as drogas e o alcol, as novas adiccións, os delitos de odio e discriminación, a prevención dos delitos sexuais..., charlas que son impartidas por axentes e expertos das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

>> Instrución nº 6/2023 da Secretaría de Estado de Seguridade

>> Datos de contacto

>> NOVO MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

>> Formulario de avaliación