Prazo para renovación do equipamento dos centros de ensino


21 Set, 2023

WEB - Apertura de prazo para que os centros de ensino dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade fagan as solicitudes de renovación de equipamento mobiliario, didáctico e deportivo

Para iso, deberán cubrir a solicitude e enviala á Inspección Educativa, para o seu visto e prace, antes do 31 de outubro de 2023:

>> Instrucións para a solicitude de mobiliario, material didáctico e deportivo

>> Ficha de solicitude 

CATÁLOGOS DO MATERIAL DISPOÑIBLE, incluindo os novos catálogos de material deportivo, laboratorio ou necesidades educativas especiais.