Resolución provisional de listas para substitucións EOI


25 Set, 2023

WEB Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592).

 592002  Árabe 592008  Francés 592012  Italiano 

>> Baremo provisorio

>> Listaxe provisoria de persoas excluídas

>> As reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”.

 Resolución do 25 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional.