MUFACE - Becas de estudio para mutualista. Curso 2018/2019


23 Feb, 2019

BOE  - Resolución do 15 de febreiro de 2019, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convocan bolsas de estudo para mutualistas, para o curso 2018/2019. 

Requisitos. Para obter bolsa de estudo correspondente ao curso 2018/2019 será necesario:

A) Ser mutualista en situación de alta ou asimilada ao alta no colectivo de MUFACE o día 15 de outubro de 2018 e manter ditas condicións na data en que se presente a solicitude conforme ao epígrafe 2.4 do presente apartado.
B) Matricularse durante o curso 2018/2019 en estudos de nivel universitario dos enunciados no anexo I.
C) Aprobar entre as convocatorias de febreiro, xuño e setembro de 2019, un mínimo do 50 por cento do resultado de dividir o total dos créditos que integren o plan de estudos entre o número de anos que o compoñan. A porcentaxe de créditos poderá ser do 35 por cento, sempre que sexan todos os créditos que falten para a súa conclusión.