Andorra - Listas provisionales de admitidas/os e excluidas/os para interinidades


27 Mai, 2019

WEBAs listas provisionais dos candidatos excluídos, por orde alfabética, con indicación dos correspondentes motivos de exclusión farase pública na páxina Web da Consellería: Anexo I

Andorra. Profesores interinos en programas educativos no exterior. 2019/2020

Contra estas listas os interesados dispoñerán dun prazo de reclamación de dez días hábiles contados a partir do día seguinte á súa publicación.

As listas provisionais de aspirantes admitidos, por orde alfabética faranse públicas na páxina Web da Consellería: Anexo II