1. BAIXA MÉDICA ou IT (Incapacidade Temporal)

Dende o 1 de xaneiro de 2019 a administración galega  NON APLICA DESCONTOS na nómina por Incapacidade Temporal (IT)

Dende o 2 de maio de 2019 a comunicación dos partes por  IT (baixa, confirmación e alta) remitiranse as Xefaturas Territoriais a través da aplicación www.edu.xunta.es/datospersoaisNon hai que enviar os orixinais nin ao centro educativo, nin ás xefaturas nin á Consellería.

Sen prexuízo da obriga de comunicar inmediatamente a ausencia, a persoa empregada deberá subir o primer exemplar de parte médico de baixa destinado á empresa no prazo de tres días contados a partir do día da expedición e os exemplares dos partes médicos de confirmación da baixa no mesmo prazo. Sen prexuízo da comunicación inmediata da súa reincorporación, a persoa empregada deberá entregar o exemplar do parte de alta destinado á empresa dentro das vinte e catro horas seguintes á súa expedición.

CÓDIGOS CIE-10  de enfermidades actualizado xaneiro 2020 ( A CIE-10 é o acrónimo da Clasificación Internacional de Enfermidades, 10ª edición. Edítaa a Organización Mundial da Saúde e determina a clasificación e codificación das enfermidades). Buscador e conversor de MUFACE

MUFACE: Catálogo médico e servizos

                  Entidades Concertadas

                  Servizos públicos de Saúde

**** ​Os partes de confirmación de baixa renóvanse cada 15 días. Os talonarios ou documentos tanto de BAIXA coma de RECETAS son propios de MUFACE, non valen os de SS.  

 

2. ACCIDENTE en ACTO DE SERVIZO

​*** LIGAZÓN a Prevención de Riscos - Accidentes de traballo

  • ORDEN de 31 de marzo de 2006 pola que se determinan as funcións de asesoramento e inspección dos médicos destinados na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Dereitos derivados de accidente en acto de servizo ou de enfermidade profesional

Lesións permanentes non invalidantes

Resolución do 10 de xullo de 2015 da D.X de Función Pública pola que se modifica a resolución do 12 de marzo do 2013 relativa as instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas para adaptala á lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia

 

3. LEXISLACIÓN DE REFERENCIA

  •  BOE 20/6/2015 -  Orde ESS/1187/2015, do 15 de xuño, pola que se desenvolve o Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.
  •  BOE 01/07/2010 -  Procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de I.T., risco durante o embarazo e a lactación no Réxime Especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado. 


Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones