Resultado da búsqueda.

Volver

Bacharelato - ampliación de materias optativas
Galicia 25 Ago, 2023
ies

DOG - Tecnoloxías intelixentes en 1º

Bacharelato Curriculo
Secundaria - ampliación de materias optativas
Galicia 25 Ago, 2023
ies

DOG - cultura financieira e intelixencia artificial

Secundaria Curriculo
LOMLOE - Publicación dos currículos da Relixión Islámica
ANPE-Galicia 22 Set, 2022
lomloe

BOE - infantil, primaria, secundaria e bacharelato

Lexislación Curriculo
Ampliación de materias de libre configuración autonómica para ESO e bacharelato
Galicia 30 Ago, 2018
centros

DOG - Sociedade Inclusiva e Coeducación para o Século XXI

Centros Curriculo
Currículos dos niveis básicos A1,e A2, intermedios B1e B2 e avanzados C1 e C2
Galicia 13 Ago, 2018
internacional

DOG - DECRETO 81/2018, do 19 de xullo, polo que se establecen os currículos

Ensinanzas de Idiomas Curriculo
Currículo de Técnico Superior en Promoción de Igualdade de Xénero
Galicia 13 Ago, 2018
fp

DOG - DECRETO 80/2018, do 21 de xuño e corrección de erros

Formación Profesional Curriculo
Volver