MUFACE - Concerto sanitario coas aseguradoras para 2020 e 2021


26 Dec, 2019

BOE Resolución do 13 de decembro de 2019, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se publica o Concerto subscrito con entidades de seguro para o aseguramento do acceso á asistencia sanitaria en territorio nacional aos beneficiarios da mesma durante os anos 2020 e 2021.

Primeiro. Publicar, como Anexo a esta Resolución, o texto do «Concerto da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado con entidades de seguro para o aseguramento do acceso á asistencia sanitaria en territorio nacional aos beneficiarios da mesma, durante os anos 2020 e 2021». 

Segundo. Facer público que o Concerto foi subscrito coas seguintes entidades de seguro de asistencia sanitaria:

  • ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A.U. 
  • DKV, Seguros e Reaseguros, Sociedade Anónima Española. 
  • Igualatorio Médico-Cirúrxico Colexial, S.A de Seguros.
  • Segurcaixa ADESLAS, Sociedade Anónima de Seguros e Reaseguros.