MUFACE - axudas sociosanitarias 2020


17 Xul, 2020

WEB Axudas sociosanitarias de Muface para 2020: as tres máis solicitadas no exercicio anterior foron as axudas a celíacos, as destinadas a enfermos oncolóxicos e as de mantemento e potenciación da capacidade residual.

Como novidade, incorpóranse modificacións tanto no procedemento de solicitude como no de concesión dalgunhas delas, a fin de facilitar as súas xestións aos mutualistas que precisan estas axudas. En concreto, revisáronse dous dos programas máis utilizados: o referido a facilitar a autonomía persoal, na modalidade de “Mantemento e potenciación da capacidade residual”, e o programa para compra de produtos alimenticios especiais para pacientes celíacos, xa que se trata de axudas cuxa necesidade se prolonga no tempo.

Sete programas Como liña xeral da convocatoria, MUFACE segue mantendo vixentes sete programas de axudas de protección sociosanitaria, que atenden a enfermos oncolóxicos, celíacos, psiquiátricos, persoas drogodependentes, ou ben facilitan medios económicos para mellorar estancias temporais en residencias asistidas, por prolongación de efectos para persoas en situación de dependencia, así como o xa citado de axudas para facilitar a autonomía persoal.

Más información e impresos na páxina web de MUFACE: https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/ayudas-proteccion-sociosanitaria.html