MUFACE - convocatoria de bolsas de estudo para mutualistas para o curso 2020/2021


06 Abr, 2021

BOEResolución do 26 de marzo de 2021, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convocan bolsas de estudo para mutualistas para o curso 2020/2021.

2.2 Requisitos.–Para obter bolsa de estudo correspondente ao curso 2020/2021 será necesario:

A) Ser mutualista en situación de alta ou asimilada ao alta no colectivo de MUFACE o día 15 de outubro de 2020 e manter ditas condicións na data en que se presente a solicitude conforme ao epígrafe 2.4 do presente apartado.

B) Matricularse durante o curso 2020/2021 en estudos de nivel universitario dos enunciados no Anexo I.

C) Aprobar entre as convocatorias de febreiro, xuño e setembro de 2021, un mínimo do 50 por cento do resultado de dividir o total dos créditos que integren o plan de estudos entre o número de anos que o compoñan. A porcentaxe de créditos poderá ser do 35 por cento, sempre que sexan todos os créditos que falten para a súa conclusión.

As solicitudes deberán presentarse a través da sede electrónica de MUFACE, na dirección https://sede. muface. gob.es/, proceso de «Solicitude de Bolsas de Estudo» mediante certificado dixital recoñecido, DNI electrónico, identificación Cl@ve Permanente ou Cl@ve PIN. 

 O prazo de presentación de solicitude e documentación será o comprendido entre o día seguinte á publicación desta Resolución no Boletín Oficial do Estado e o 31 de outubro de 2021, ambos inclusive, e unha vez que se poida acreditar o cumprimento do requisito establecido no epígrafe 2.2. C) do presente apartado.

Non será posible a admisión de solicitudes fóra deste período. A documentación que ha de acompañar á solicitude de bolsa de estudo será a indicada no Anexo II, apartados I e II. Deberá acompañarse a documentación correspondente en formato electrónico.

Máis información