MUFACE - prazo para cambio ordinario de entidade sanitaria


04 Xan, 2023

WEB - MUFACE abre o único prazo ordinario para que o persoal funcionario de carreira ou en prácticas poda cambiar de entidade sanitaria

O concerto entre MUFACE e as entidades de seguro de asistencia sanitaria para 2023 establece que, os mutualistas e beneficiarios, que estean adscritos ao INSS (Sistema Sanitario Público) ou ás Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria (ADESLAS, ASISA e DKV), só poderán solicitar cambio ordinario de entidade médica durante o mes de xaneiro.

 É importante antes de tomar esta decisión, comprobar os servizos das entidades, xa que puideron variar. Pódense consultar nos Catálogos, das entidades, dentro da sección Atopa o teu Médico da web de MUFACE.

>> Como solicitar dito cambio?

1. A través da sede electrónica, con Cl@ve concertada ou Cl@ve PIN, certificado electrónico ou DNI electrónico.

2. Pode enviarse o formulario por correo postal, á correspondente oficina, ou presentalo en calquera rexistro dos contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. Pode acudirse ás oficinas provinciais de Muface para formular a solicitude, con cita previa.