Convocatorias de becas de estudo para mutualistas


24 Abr, 2023

BOE - Convócanse bolsas de estudo para mutualistas de MUFACE para contribuír ao pago da matrícula e demais gastos de inscrición dos estudos universitarios oficiais que realicen durante o curso 2022/2023.

>> Solicitude: https://sede.muface.gob.es/

>> MUFACE convoca tamén, financiadas con cargo ao «Legado Casado de la Fuente», ata un máximo de catro bolsas para cursar Enxeñería Agronómica Superior ou grao equivalente en Escolas Técnicas Superiores de Enxeñeiros Agrónomos. Resolución do 17 de abril de 2023 .

Información e solicitude na seguinte LIGAZÓN

As bolsas de estudo serán incompatibles, no tramo que resulte coincidente, con calquera outra bolsa ou axuda concedida, con igual finalidade, mesmo suxeito e feito causante, por organismos públicos ou privados.